MARJO T. NURMINEN

Marjo T. Nurminen

Internationellt prisbelönade facklitterära författaren Marjo T. Nurminens debutverk Vetenskapens döttrar – Bildade europeiska kvinnor från antiken till upplysningen blev en kritiker- och försäljningsframgång. Verket vann Fack-Finlandiapriset år 2008 och belönades med hedersomnämnandet Årets historieverk.

Verket Världen tar form – Den europeiska världskartans historia i tusen år, som publicerades år 2015, nominerades också till Fack-Finlandiapriset och Årets historieverk. The Royal Geographical Society (Kungliga Geografiska Sällskapet) tilldelade författaren det prestigefyllda Fordham Award-priset för en förtjänstfull studie i kartografins historia.

Hösten 2020 publicerades Östersjön på kartan – Berättelser från medeltid till nutid. Verket är en spännande tidsresa och en fascinerande reseguide till Östersjöns mångfacetterade värld. Boken handlar om en maritim växelverkan som fortsatt i århundraden: om kunskaper, färdigheter och varor, som format människors liv och världsbild förr och nu.

Nurminens böcker har översatts till flera språk: svenska,engelska, tyskajapanska, kinesiska och ryska.

Marjo T. Nurminen är vetenskapsjournalist. Hon har arbetat inom olika medier i över 20 år, bland annat som vetenskapsjournalist på Rundradion i över tio års tid.

Nurminen har en filosofie magisterexamen i kulturforskning från Helsingfors universitet. Hon har studerat arkeologi, antropologi, religionsvetenskap och teoretisk filosofi och tog magisterexamen år 1997. Samma år inledde hon doktorandstudier vid Sarawak University i Malaysia.

Under studietiden arbetade hon även som forskningsdykare för Finlands Sjöhistoriska museums undervattensarkeologiska projekt och utbildade sig till dykinstruktör (PADI och CMAS).

Nurminen har även studerat bildkonst, modern dans och teater. Under 1990-talet studerade hon dessa konstformer i Helsingfors, Västberlin, Japan och Kuba. Nurminen följer fortfarande aktivt med i konstvärlden och hobbydyker med sin familj.

Itämeren tarina - Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan (2020). Marjo T. Nurminen.

Itämeri ennen ja nyt - palkitun Marjo T. Nurmisen uutuuskirja tarjoaa ajankohtaisen aikamatkan Itämerelle. Kirja on saatavana säätiön kirjakaupasta: https://johnnurmisensaatio.fi/kauppa/ John Nurmisen Säätiön tuore merkkiteos "Itämeren tarina - Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan" syntyi halusta ymmärtää, miten pohjoinen meremme ja sitä ympäröivät maat ovat piirtyneet kartoille ja ihmisten mieliin.

Maailma piirtyy kartalle (2015)

Marjo T. Nurminen: "Maailma piirtyy kartalle - tuhat vuotta maailmankartan kulttuurihistoriaa" "Maailmankuvan syntyminen on suuri ja jännittävä tarina. --- Marjo T. Nurmisen kirjoittama ja Juha Nurmisen päätoimittama teos vie lukijan sellaisten aarteiden äärelle, joita tämä ei koskaan muuten pääsisi kokemaan." Tieto-Finlandia -palkinnon valintalautakunta, 11/2015

Kontakt

Share This