VETENSKAPENS DÖTTRAR

– Bildade europeiska kvinnor från antiken till upplysningen

Publicerad2008
UtgivarerWSOY
ISBN978-951-0-31824-9

Vetenskapens döttrar är det första allmänna finskspråkiga verket kring den tidiga historien av kvinnors bildning. Denna vackert illustrerade bok bygger på grundligt forskningsarbete och öppnar nya, spännande perspektiv på den europeiska vetenskapens mångtusenåriga historia samt väcker vetenskapens bortglömda kvinnor till liv. Hur hänger kunskap, makt och kön ihop under olika eror? Fanns det kvinnliga filosofer under antiken? Varför släppte man inte in kvinnor till universitetet? Hur kunde en ung flicka veta mer om insekter i slutet av 1600-talet än universitetsutbildade män?

Vetenskapens döttrar besvarar dessa och många andra frågor. Trots att man i årtusenden försökt utesluta kvinnor från bildning och vetenskap lyckades många bilda sig inom olika områden. Bokens hjältinnor: oberoende vetenskapskvinnor, oersättliga assistenter, upptäcktsresande, mecenater och fackförfattare – undersöks inom sin egen tids kulturhistoriska referensram, vilket bidrar till att gestalta uppfatta dem som del av en bredare historiegång.

Bokens 26 kvinnoöden tar läsaren på en tidsresa som hjälper hen förstå varför så få kvinnor tidigare nått höga poster inom vetenskapen. Persongalleriet i slutet av boken presenterar kort över 100 bildade kvinnor från över tretusen års tid, från forna Egypten fram till slutet av 1700-talet. Verket har översatts till kinesiska och japanska.

 

”Sisters of Science can be called an international cultural achievement. In over 400 pages, Nurminen brings forth the history of western science from Antiquity to the Enlightenment, showing how learned women were not afraid of breaking the norms of their day and age.'”
Irma Stenbäck

Helsingin Sanomat

Världen tar form

 – Den europeiska världkartans historia i tusen år

Maailma piirtyy kartalle
Publicerad2015
UtgivareJohn Nurmisen Säätiö
ISBN978-952-9-74546-3

Världskartorna är den mänskliga kulturens mest fascinerande bilder. Världen tar form – den europeiska världskartans historia i tusen år dyker djupt ner i världskartans spännande historia. Boken är både ett informationspaket som bygger på ingående forskning och en konstbok som är en estetisk upplevelse och en fröjd för ögat.

Den prisbelönta facklitterära författaren Marjo T. Nurminens sakkunniga forskning nystas upp som en medryckande detektivroman. Läsaren får bit för bit ta del av hela den europeiska världskartans tusenåriga historia. Världskartorna är fascinerande kulturella speglar av sin egen tid och utöver geografi återspeglar de sin tids vetenskap, konst, handel, hantverk, tankar och attityder. De berättar också om sjöfartens, upptäcktsresornas, diplomatins, politikens och propagandans spännande historia.

Detta storverk som ges ut av John Nurminens Stiftelse erbjuder såväl fi nländska som internationella läsare en sällsynt mångsidig presentation av de allra vackraste och intressantaste europeiska världskartorna från tidig medeltid till upplysningstiden.

De praktfulla illustrationerna i boken är valda med omsorg ur nästan hundra bibliotek, arkiv, museer och privatsamlingar med bok- och kartskatter från hela världen. I verket presenteras också två betydande fi nländska kartsamlingar: A. E. Nordenskiölds omfattande samling på Nationalbiblioteket i Helsingfors och Juha Nurminens samling av världskartor.

 

”Under de senaste åren har det utkommit många kartböcker, så för att noteras bör nykomlingarna verkligen skilja sig från mängden. I The Mapmakers’ World förenas en ambitiös forskning med stil […] Denna imponerande bok skildrar på ett strålande sätt den ansträngning och den påhittighet med vilken européerna försökte förstå sin värld; det handlar om ett sökande som fortfarande pågår och som fortfarande utgår från kartorna.” 

Nicholas Crane

President, Royal Geographic Society

Östersjön på kartan

 – Berättelser från medeltid till nutid

Maailma piirtyy kartalle
Publicerad2020
UtgivareJohn Nurmisen Säätiö
ISBN978-952-9745-85-2
Sidor368

Kungen som blev sjörövare. Sjörövaren som blev en legend. Kusinernas kamp om herraväldet på Östersjön. De tusen vraken på Östersjöns botten. Gasledningen som förenade öst och väst men splittrade en värld. De första kartritarna, som på sina kartor tecknade ned berättelserna om det nordliga havet och dess kuster.

Östersjön på kartan är en spännande resa i tiden och en fascinerande guide till Östersjöns värld från medeltiden till i dag. På Östersjöns vågor har både ensamma äventyrare och mäktiga flottor mötts. På ett medryckande sätt berättar boken om århundraden av växelverkan över havet – om kunskaper, färdigheter och varor som har format världen och världsbilden längs Östersjöns kuster.

Via kartorna får vi en fördjupad förståelse för Östersjön. Här serveras ett genomtänkt urval historiskt betydelsefulla kartor och aktuella kartor från vår egen tid. I boken framgår tydligt hur kartorna och deras berättelser hjälper oss att förstå Östersjöregionens mångskiftande historia och dess nutid. Boken visar också hur man med kartornas hjälp har informerat och försökt påverka bilden av Östersjön och uppfattningen om de folk som bebott dess kuster från vikingatid till nutid.

”Marjo T. Nurminen har tagit sig an ett utmanande område, som förutsätter kunskap om ett omfattande källmaterial, språkkunskaper och förmåga att ”se” nationella och statliga teman som en del av en större Östersjökontext. Nurminen har lyckats utmärkt i ett mycket tidskrävande arbete”

Laura Kolbe

Professor

Kontakt

Share This